Deutsch Русский English
Lara Transtation
+90 507 473 36 67
ceviri@antalyatercume.com.tr
Lara Transtation
Lara Transtation

Hizmetlerimiz -- Genel Çeviri Hizmetleri

Standart Çeviri, bir dilde yazılmış metinlerin başka bir dile çevrilmesini ifade eden temel çeviri hizmetlerinden biridir. Bu tür çeviriler, genellikle günlük kullanım, iş, eğitim veya kişisel ihtiyaçlar için yapılır ve özel bir uzmanlık gerektirmez.

Apostil Onaylı Tercüme, uluslararası hukuki işlemlerde ve yurtdışında kullanılacak belgelerin yasal geçerliliğini sağlamak için gereken bir çeviri ve onay sürecini ifade eder. Apostil, bir belgenin uluslararası düzeyde tanınmasını kolaylaştıran bir onay ve legalizasyon sürecidir.

Akademik Tercüme, akademik metinlerin bir dilde yazılmış hallerinin başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür tercümeler, öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların ve eğitim kurumlarının akademik çalışmalarını ve bilimsel içeriklerini uluslararası düzeyde paylaşmalarını veya anlamalarını kolaylaştırmak için yapılır.

Noter Onaylı Tercüme, belirli bir metnin yasal geçerliliğini veya doğruluğunu resmi bir şekilde belgelemek amacıyla noter tarafından onaylanmış çeviri hizmetini ifade eder. Bu tür tercümeler, resmi belgelerin veya hukuki dokümanların çevirisinin yasal bir şekilde onaylanmasını gerektiren durumlarda kullanılır. Noter onayı, çevirinin doğruluğunu ve resmiyetini teyit etme amacı taşır.

Ardıl Çeviri, bir dilde yazılmış bir metni anlık olarak veya hemen ardından başka bir dile çevirme sürecini ifade eder. Ardıl çeviri, genellikle konuşma sırasında gerçekleşir ve hedef dildeki metin, kaynak dildeki metinle aynı anlama sahip olacak şekilde oluşturulur.

Deşifre Tercüme, genellikle kodlu veya şifrelenmiş metinleri, sembolleri veya işaretleri çözme işlemine atıfta bulunur. Deşifre tercüme, orijinal mesajın anlamını ortaya çıkarmak için şifre veya kodun çözülmesini içerir.

İşaret Dili Tercümesi, işitme engelli bireylerin işaret dilini kullanarak iletişim kurmalarını sağlamak için yapılan bir çeviri türüdür. İşaret dili, işitme engelli topluluklar arasında yaygın olarak kullanılan görsel bir dil sistemidir. İşaret dili çevirisi, işitme engelli kişilerle işaret dili bilmeyen kişiler veya işaret dili iletişimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler arasında iletişimi kolaylaştırır.

E-Mail Tercüme, elektronik posta (e-posta) iletilerinin bir dilde yazılmış hallerinin başka bir dile çevrilmesini ifade eder. Bu tür tercümeler, iş dünyasında, iletişimde ve küresel işbirliği gerektiren durumlarda kullanılır. E-posta tercümeleri, yazılı veya sözlü iletişimde dil engelini aşma ihtiyacını karşılar. 

Altyazı Tercümesi, bir video veya filmde konuşulan dilin, başka bir dilde izleyicilere anlaşılır bir şekilde aktarılması işlemidir. Altyazılar, görme veya işitme engelli bireyler için de önemlidir çünkü metinlerle ses veya görüntü içeriği arasında köprü kurarlar. 

Web Sitesi Çevirisi, bir web sitesinin içeriğini veya sayfalarını bir dilde yazılmış halden başka bir dile çevirme sürecini ifade eder. Bu, işletmelerin veya kurumların uluslararası pazarlara erişimlerini genişletmelerine ve farklı dillerdeki hedef kitlelere ulaşmalarına yardımcı olur. 

Dijital Tercüme Hizmeti, dijital platformlarda kullanılmak üzere metinlerin veya içeriğin bir dilde yazılmış halden başka bir dile çevrilmesini sağlayan bir çeviri hizmetidir. Bu hizmet, çevrimiçi iletişim, e-ticaret, web siteleri, sosyal medya, uygulamalar ve diğer dijital platformlar için özellikle önemlidir.

Toplantı Tercümanlığı, farklı dilleri konuşan katılımcıların aynı toplantıda etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlayan bir çeviri hizmetidir. Bu tür toplantılar genellikle uluslararası iş görüşmeleri, konferanslar, seminerler, diplomatik görüşmeler veya diğer resmi veya ticari etkinliklerde gerçekleşir.

Proofreading Hizmeti, yazılı bir metni dilbilgisi, imla, dil kullanımı ve yazım hatalarından arındırmak ve metni daha profesyonel, akıcı ve düşünceyi net bir şekilde iletecek hale getirmek amacıyla sağlanan bir düzeltme ve düzenleme hizmetidir. Proofreading, bir metnin kalitesini artırmak ve dil hatalarını düzeltmek için kullanılır.

Paraphrasing Hizmeti, mevcut bir metni aynı anlamı koruyacak şekilde farklı bir dille veya farklı bir ifadeyle yeniden yazma işlemidir. Paraphrasing, özellikle orijinal metin üzerindeki dilbilgisi, imla ve dil kullanımı hatalarını düzeltme veya metni daha net ve anlaşılır hale getirme amacıyla kullanılır.

Belge Onay Takibi, resmi veya hukuki belgelerin yetkililer tarafından onaylandığı ve işleme alındığı bir süreci ifade eder. Bu süreç, belgelerin yasal olarak geçerli ve resmi bir statüye sahip olduğunu doğrulama amacı taşır.

0