Deutsch Русский English
Lara Transtation
+90 507 473 36 67
ceviri@antalyatercume.com.tr
Lara Transtation
Lara Transtation

Hizmetlerimiz


Genel Çeviri Hizmetleri


Standart Çeviri, bir dilde yazılmış metinlerin başka bir dile çevrilmesini ifade eden temel çeviri hizmetlerinden biridir. Bu tür çeviriler, genellikle günlük kullanım, iş, eğitim veya kişisel ihtiyaçlar için yapılır ve özel bir uzmanlık gerektirmez.

Apostil Onaylı Tercüme, uluslararası hukuki işlemlerde ve yurtdışında kullanılacak belgelerin yasal geçerliliğini sağlamak için gereken bir çeviri ve onay sürecini ifade eder. Apostil, bir belgenin uluslararası düzeyde tanınmasını kolaylaştıran bir onay ve legalizasyon sürecidir.

Akademik Tercüme, akademik metinlerin bir dilde yazılmış hallerinin başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür tercümeler, öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların ve eğitim kurumlarının akademik çalışmalarını ve bilimsel içeriklerini uluslararası düzeyde paylaşmalarını veya anlamalarını kolaylaştırmak için yapılır.

Noter Onaylı Tercüme, belirli bir metnin yasal geçerliliğini veya doğruluğunu resmi bir şekilde belgelemek amacıyla noter tarafından onaylanmış çeviri hizmetini ifade eder. Bu tür tercümeler, resmi belgelerin veya hukuki dokümanların çevirisinin yasal bir şekilde onaylanmasını gerektiren durumlarda kullanılır. Noter onayı, çevirinin doğruluğunu ve resmiyetini teyit etme amacı taşır.

Ardıl Çeviri, bir dilde yazılmış bir metni anlık olarak veya hemen ardından başka bir dile çevirme sürecini ifade eder. Ardıl çeviri, genellikle konuşma sırasında gerçekleşir ve hedef dildeki metin, kaynak dildeki metinle aynı anlama sahip olacak şekilde oluşturulur.

Deşifre Tercüme, genellikle kodlu veya şifrelenmiş metinleri, sembolleri veya işaretleri çözme işlemine atıfta bulunur. Deşifre tercüme, orijinal mesajın anlamını ortaya çıkarmak için şifre veya kodun çözülmesini içerir.

İşaret Dili Tercümesi, işitme engelli bireylerin işaret dilini kullanarak iletişim kurmalarını sağlamak için yapılan bir çeviri türüdür. İşaret dili, işitme engelli topluluklar arasında yaygın olarak kullanılan görsel bir dil sistemidir. İşaret dili çevirisi, işitme engelli kişilerle işaret dili bilmeyen kişiler veya işaret dili iletişimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler arasında iletişimi kolaylaştırır.

E-Mail Tercüme, elektronik posta (e-posta) iletilerinin bir dilde yazılmış hallerinin başka bir dile çevrilmesini ifade eder. Bu tür tercümeler, iş dünyasında, iletişimde ve küresel işbirliği gerektiren durumlarda kullanılır. E-posta tercümeleri, yazılı veya sözlü iletişimde dil engelini aşma ihtiyacını karşılar. 

Altyazı Tercümesi, bir video veya filmde konuşulan dilin, başka bir dilde izleyicilere anlaşılır bir şekilde aktarılması işlemidir. Altyazılar, görme veya işitme engelli bireyler için de önemlidir çünkü metinlerle ses veya görüntü içeriği arasında köprü kurarlar. 

Web Sitesi Çevirisi, bir web sitesinin içeriğini veya sayfalarını bir dilde yazılmış halden başka bir dile çevirme sürecini ifade eder. Bu, işletmelerin veya kurumların uluslararası pazarlara erişimlerini genişletmelerine ve farklı dillerdeki hedef kitlelere ulaşmalarına yardımcı olur. 

Dijital Tercüme Hizmeti, dijital platformlarda kullanılmak üzere metinlerin veya içeriğin bir dilde yazılmış halden başka bir dile çevrilmesini sağlayan bir çeviri hizmetidir. Bu hizmet, çevrimiçi iletişim, e-ticaret, web siteleri, sosyal medya, uygulamalar ve diğer dijital platformlar için özellikle önemlidir.

Toplantı Tercümanlığı, farklı dilleri konuşan katılımcıların aynı toplantıda etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlayan bir çeviri hizmetidir. Bu tür toplantılar genellikle uluslararası iş görüşmeleri, konferanslar, seminerler, diplomatik görüşmeler veya diğer resmi veya ticari etkinliklerde gerçekleşir.

Proofreading Hizmeti, yazılı bir metni dilbilgisi, imla, dil kullanımı ve yazım hatalarından arındırmak ve metni daha profesyonel, akıcı ve düşünceyi net bir şekilde iletecek hale getirmek amacıyla sağlanan bir düzeltme ve düzenleme hizmetidir. Proofreading, bir metnin kalitesini artırmak ve dil hatalarını düzeltmek için kullanılır.

Paraphrasing Hizmeti, mevcut bir metni aynı anlamı koruyacak şekilde farklı bir dille veya farklı bir ifadeyle yeniden yazma işlemidir. Paraphrasing, özellikle orijinal metin üzerindeki dilbilgisi, imla ve dil kullanımı hatalarını düzeltme veya metni daha net ve anlaşılır hale getirme amacıyla kullanılır.

Belge Onay Takibi, resmi veya hukuki belgelerin yetkililer tarafından onaylandığı ve işleme alındığı bir süreci ifade eder. Bu süreç, belgelerin yasal olarak geçerli ve resmi bir statüye sahip olduğunu doğrulama amacı taşır.

sample45

Kişisel Belge Çevirileri


Nikah Tercümanlığı, evlenmek isteyen kişilerin, farklı dilleri konuşan veya anlamayan kişilerle evlenmeleri durumunda nikah merasimlerini gerçekleştirmeleri için tercümanlık hizmeti sağlayan bir çeviri türüdür. Nikah tercümanları, nikah merasimi sırasında kullanılan sözleri veya metinleri bir dilden başka bir dile çevirirler, böylece evlenen tarafların ve resmi mercilerin anlayabileceği bir dille nikah akdini gerçekleştirebilirler.

Doğum Belgesi Tercümesi, bir kişinin doğumunu resmi olarak kaydeden belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Doğum belgesi, kişinin doğum tarihini, doğum yerini, ebeveynlerinin adlarını ve diğer kimlik bilgilerini içerebilir. Yurtdışında yaşayan veya seyahat eden kişiler için doğum belgesi tercümesi, vize başvuruları, göçmenlik başvuruları, evlenme işlemleri, eğitim başvuruları ve diğer resmi işlemlerde gerekebilir.

Diploma Tercümesi, bir kişinin eğitim geçmişini doğrulayan ve genellikle resmi olarak tanınan bir diplomadaki metinlerin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Diplomalar, öğrencinin eğitim aldığı kurumu, mezuniyet tarihini, mezuniyet derecesini ve diğer önemli bilgileri içerebilir. Yurtdışında eğitim veya iş başvuruları, göçmenlik başvuruları veya diğer resmi işlemler için diploma tercümesi sıkça gerekebilir.

Diploma Denklik Tercümesi, bir kişinin yurtdışında eğitim aldığı bir ülkedeki diplomalarının, eğitim sistemi ve standartlarına uygunluğunu doğrulamak amacıyla, alınan eğitimin ve diploma bilgilerinin başka bir ülkede geçerli olabilmesi için çevrilmesi ve denklik işlemine tabi tutulması anlamına gelir. Yani, bir ülkede alınmış olan diplomayı başka bir ülkenin eğitim sistemi içinde ne kadar değerli olduğunu belirlemek için yapılan bir tercüme ve değerlendirme sürecini ifade eder.

Bekarlık Belgesi Tercümesi, bir kişinin evlenmeden önceki bekarlık durumunu resmi olarak belgeleyen bir belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bekarlık belgesi, kişinin bekar olduğunu ve evlenme için herhangi bir hukuki engel bulunmadığını belirtir. Bu belge, evlilik başvuruları veya yurtdışında evlilik yapma niyetinde olan kişiler tarafından sıkça talep edilir.

Evlilik Cüzdanı Tercümesi, evlenen bir çiftin evliliklerini resmi olarak belgeleyen evlilik cüzdanındaki bilgilerin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Evlilik cüzdanı, evliliğin gerçekleştiği tarihi, çiftin adlarını, evlilik yeri ve diğer önemli evlilik bilgilerini içerir. Yurtdışında yaşayan veya yurtdışında evlenme işlemi gerçekleştiren çiftler için, evlilik cüzdanı tercümesi resmi işlemler ve yasal tanınma açısından gerekebilir.

Sabıka Kaydı Tercümesi, bir kişinin veya kurumun adli sicil kaydını içeren bir belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Sabıka kaydı, kişinin geçmişteki suç kayıtlarını ve hukuki geçmişini içerebilir. Bu tür bir tercüme, yurtdışında çalışma, göçmenlik başvuruları, vize başvuruları, eğitim başvuruları ve diğer resmi işlemler için gerekebilir

Kaza Tutanağı Çevirisi, bir kaza olayının resmi olarak kaydedildiği tutanağın, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Kaza tutanağı, trafik kazaları, iş kazaları, mülkiyet hasarları veya diğer kaza türlerine ilişkin bilgileri içerebilir. Bu tür bir tercüme, kaza olayının detaylarını ve sorumlulukları anlamak, sigorta talepleri, hukuki işlemler veya resmi raporlar için gerekebilir..

Araç Ruhsatı Çevirisi, bir aracın resmi kayıtlarını ve sahiplik bilgilerini içeren araç ruhsatının, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Araç ruhsatı, bir aracın tescil edildiğini, sahibini, teknik özelliklerini ve diğer ilgili bilgileri içerir. Bu belge, araç sahipleri tarafından yurtdışında araç kullanma, satma veya diğer resmi işlemler için gerekebilir.

Ordino Çevirisi, özellikle resmi veya askeri belgelerde kullanılan bir terimdir. "Ordino" terimi, belirli bir düzen veya sırayı ifade eder ve genellikle askeri birimlerin veya kuruluşların faaliyetlerini düzenlemek için kullanılır.

İkamet Belgesi Tercümesi, bir kişinin ikamet ettiği yerin resmi olarak belgelendiği bir belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. İkamet belgesi, kişinin nerede ikamet ettiğini, hangi adrese kayıtlı olduğunu ve bu adres bilgilerinin resmi olarak onaylandığını gösterir.

Ölüm Belgesi Tercümesi, bir kişinin ölümünün resmi olarak kaydedildiği belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Ölüm belgesi, kişinin ölüm tarihini, nedenini ve diğer ölümle ilgili bilgileri içerir. Bu belge, ölümün resmi olarak kaydedilmesi ve işlenmesi için kullanılır.

Kimlik Belgesi Tercümesi, bir kişinin kimliğini resmi olarak belgeleyen kimlik kartının, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Kimlik belgesi, kişinin adını, doğum tarihini, kimlik numarasını, fotoğrafını ve diğer kimlik bilgilerini içerebilir. Bu belge, kimliğin tanınması ve resmi işlemler için kullanılır.

Transkript Tercümesi, bir öğrencinin akademik başarılarını ve ders notlarını içeren bir transkriptin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tercüme, öğrencinin eğitim geçmişini ve akademik performansını gösterir ve yurtdışındaki üniversiteler, işverenler veya diğer resmi kurumlar tarafından talep edilebilir.

Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, bir kişinin nüfus kayıt örneğinin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Nüfus kayıt örneği, kişinin doğum bilgilerini, medeni durumunu, aile bilgilerini ve diğer nüfus bilgilerini içerebilir. Bu belge, kimlik doğrulama, vatandaşlık başvuruları, vize başvuruları ve diğer resmi işlemler için gerekebilir.

Taahhütname Tercümesi, bir kişinin veya kurumun, belirli bir taahhüt veya sözleşme konusundaki yazılı taahhüdünün, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Taahhütname, belirli bir eylemi gerçekleştirmeyi veya belirli bir yükümlülüğü yerine getirmeyi kabul eden bir belgedir. Bu tür tercümeler, sözleşmeler, hukuki belgeler, iş anlaşmaları ve diğer taahhüt belgeleri için gerekebilir.

Muvafakatname Çevirisi, bir kişinin veya kurumun, belirli bir eylemi gerçekleştirmek veya belirli bir işlemi yapmak konusundaki yazılı onayının, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Muvafakatname, bir kişinin veya kurumun başkasının iznini veya onayını almak için kullandığı bir belgedir. Bu tür tercümeler, izin belgeleri, vekaletnameler, ebeveyn izinleri, iş izinleri ve diğer onay belgeleri için gerekebilir.

Vekaletname Tercümesi, bir kişinin veya kurumun, başkasına belirli bir eylemi gerçekleştirme yetkisi verdiğini belirten vekaletnamenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Vekaletname, bir kişinin veya kurumun bir başkasına bir işlemi veya görevi temsil etme yetkisi verdiğini belgeleyen resmi bir belgedir. Bu tür tercümeler, hukuki işlemler, iş anlaşmaları, mülkiyet işlemleri, mahkeme işlemleri ve diğer resmi işlemler için gerekebilir.

Tapu Tercümesi, bir kişinin veya kurumun, bir mülkün mülkiyetini belgeleyen tapu senedinin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Tapu senedi, bir kişinin veya kurumun belirli bir mülkün sahibi olduğunu ve mülkiyet hakkına sahip olduğunu resmi olarak belgeleyen bir belgedir. Bu tür tercümeler, emlak işlemleri, gayrimenkul satışları, miras işlemleri ve diğer mülkiyet işlemleri için gerekebilir.

Ehliyet Belgesi Tercümesi, bir kişinin sürücü ehliyetinin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Sürücü ehliyeti, bir kişinin araç kullanma yetkisini belgeleyen resmi bir belgedir ve genellikle uluslararası seyahatler veya yurtdışında araç kullanma gereklilikleri için çevrilir

Pasaport Tercümesi, bir kişinin uluslararası seyahatlerde kullanmak üzere alınan pasaportunun, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Pasaport, bir kişinin kimliğini ve ulusal vatandaşlığını belgeleyen resmi bir seyahat belgesidir ve yurtdışı seyahatler, vize başvuruları ve diğer uluslararası işlemler için gereklidir.

SGK Hizmet Dökümü Tercümesi, bir kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan hizmet dökümünün, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. SGK hizmet dökümü, kişinin çalışma geçmişini, prim ödemelerini, sigorta durumunu ve diğer sosyal güvenlik bilgilerini içeren resmi bir belgedir. Bu belge, emeklilik başvuruları, iş başvuruları, vize başvuruları ve diğer resmi işlemler için gerekebilir.

Vatandaşlık Belgesi Tercümesi, bir kişinin vatandaşlığını veya uyruğunu belgeleyen resmi bir belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Vatandaşlık belgesi, bir kişinin hangi ülkenin vatandaşı olduğunu, uyruğunu ve bu statüyü nasıl kazandığını gösteren bir belgedir. Bu tür tercümeler, göçmenlik başvuruları, vatandaşlık başvuruları, yurtdışında yaşama veya çalışma izni başvuruları ve diğer resmi işlemler için gerekebilir.

Aile Birleşimi Evrakları Tercümesi, aile birleşimi başvurusu yapan kişilerin veya aile birleşimi işlemleri sırasında sunulan evrakların, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Aile birleşimi, bir ülkede yasal olarak ikamet eden bir kişinin yasal olarak ailesini getirme veya birleştirme sürecini ifade eder. Bu tür işlemler sırasında, ilgili evrakların doğru ve güvenilir bir şekilde çevrilmesi gerekebilir.

sample45

Resmi ve Hukuki Çeviri


Resmi Belge Çevirisi, resmi bir niteliği olan belgelerin bir dilden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür belgeler, hukuki, akademik, ticari, göçmenlik, vize başvuruları, vatandaşlık başvuruları, mahkeme işlemleri ve benzeri birçok resmi işlemde kullanılır. Resmi belge çevirileri, profesyonel ve yetkilendirilmiş tercümanlar tarafından yapılmalıdır ve çoğu zaman belgenin orijinaliyle birlikte sunulur.

Noter Tercümanlığı, noterler tarafından onaylanması gereken belgelerin çevirilerinin yapılması ve noterlik işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecini ifade eder. Noter tercümanları, noterlik makamları ve hukuk sistemleri tarafından tanınan profesyonellerdir ve belgelerin resmi ve hukuki geçerliliğini sağlamak için çalışırlar.

Dışişleri Konsolosluk Onaylı Tercüme, uluslararası hukuk veya diplomatik işlemler için gereken belgelerin çevirilerinin, hem Dışişleri Bakanlığı hem de konsolosluklar tarafından onaylandığı bir çeviri sürecini ifade eder. Bu tür çeviriler, belgelerin yurtdışında resmi bir statüye sahip olmasını sağlamak ve uluslararası kabul edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılır.

İhale Dosyası Çevirisi, bir ihale sürecinin parçası olarak hazırlanan belgelerin, farklı dillere çevrilmesi işlemidir. İhale dosyaları, işletmelerin veya kamu kurumlarının sözleşme kazanma amacıyla hazırladığı önemli belgeleri içerir. Bu belgelerin çevirisi, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler veya yabancı bir dilde iş yapma gerekliliği olan kurumlar için önemlidir.

İdari Şartname Tercümesi, bir ihale veya projenin yönetimi ve uygulanması için belirlenen idari kuralların ve gereksinimlerin, farklı bir dile çevrilmesi işlemidir. İdari şartname, ihaleye katılan tarafların başvuru yaparken veya ihale sürecini yürütürken uymaları gereken kuralları, prosedürleri ve gereksinimleri ayrıntılı bir şekilde açıklar. İdari şartname tercümesi, bu belgenin anlaşılır ve geçerli olduğunu sağlar ve işbirliği sürecini kolaylaştırır.

Hukuki Tercüme, hukuki belgelerin veya metinlerin bir dilinden başka bir diline doğru ve eksiksiz bir şekilde çevrilmesini ifade eder. Hukuki tercüme, hukuki sistemlerin karmaşıklığı ve terminolojisinin yanı sıra çeviri sürecinin titizliği nedeniyle özel bir uzmanlık alanıdır. Bu tür çeviriler, mahkeme kararları, hukuki sözleşmeler, yasalar, vekaletnameler, dava dosyaları ve diğer hukuki belgeleri içerebilir.

Boşanma Kararı Tercümesi, evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sonlandırılmasını bildiren hukuki bir belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesidir. Boşanma kararı, evlilik birliğinin resmi olarak sona erdiğini ve tarafların artık evli olmadığını beyan eder. Boşanma kararı tercümesi, bu önemli hukuki belgenin doğru ve geçerli bir şekilde başka bir dilde anlaşılabilir hale getirilmesini sağlar.

Sağ Belgesi Tercümesi, bir kişinin sağlık durumu ile ilgili belgelerin, bir dilinden başka bir dile doğru ve eksiksiz bir şekilde çevrilmesi işlemidir. Sağlık belgeleri, bir kişinin tıbbi geçmişi, hastalıkları, tedavileri, ilaçları ve sağlık durumu hakkında bilgi içerebilir. Sağ belgesi tercümesi, hastaların yabancı dil konuşulan ülkelerde tıbbi hizmetler almasını veya sağlıkla ilgili resmi işlemleri tamamlamasını sağlar.

İmza Sirküleri Tercümesi, bir işletmenin veya kurumun yetkilileri veya çalışanları tarafından imzalanan ve sirkülerde bulunan bilgilerin başka bir dile çevrilmesi işlemidir. İmza sirküleri, işletme içindeki iletişimi ve yetkililerin imzalarını tanımlamak için kullanılır. Bu belgelerin doğru bir şekilde çevirilmesi, uluslararası işbirliği, yabancı dildeki işlemler ve resmi işlemler için önemlidir.

Adli Sicil Belgesi Tercümesi, bir kişinin adli sicil kayıtlarını içeren hukuki bir belgenin, bir dilden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Adli sicil belgesi, bir kişinin suç kayıtları, mahkeme kararları veya hukuki sorunlarına dair bilgiler içerebilir. Bu tür belgeler, yurtdışında iş yapma, göçmenlik başvuruları, vize başvuruları veya hukuki işlemler gibi durumlarda gerekebilir.

Vergi Levhası Tercümesi, bir işletmenin veya bireyin vergi otoriteleri tarafından verilen vergi levhasının, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Vergi levhası, işletmenin veya bireyin vergi mükellefi olduğunu, vergi numarasını, ticari veya kişisel bilgileri ve diğer vergiye ilişkin bilgileri içerebilir. Bu belge, iş yapma, göçmenlik başvuruları, ticari işlemler veya yasal prosedürler gibi bir dizi resmi ve hukuki amaç için gerekebilir.

İhbarname Tercümesi, bir kişinin veya kurumun, diğer bir kişiye veya kuruma yazılı olarak ilettiği bir ihbar veya bildirim belgesinin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. İhbarname, önemli bilgilerin iletilmesi veya resmi bir açıklama yapılması amacıyla kullanılır. İhbarname tercümesi, bu tür iletilen bilgilerin ve açıklamaların doğru bir şekilde çevrilmesini sağlar.


sample45

İş ve Ticaret Çevirileri


Ticari Tercüme, iş dünyasında kullanılan yazılı veya sözlü metinlerin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Ticari tercüme, şirketlerin uluslararası pazarlarda faaliyet göstermesi, yurtdışı iş bağlantıları kurması veya uluslararası müşterilere hizmet vermesi gerektiğinde yaygın olarak kullanılır. Ticari tercümeler, iş anlaşmaları, sözleşmeler, pazarlama materyalleri, web siteleri, iş e-postaları, raporlar ve diğer ticari belgeleri içerebilir.

Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi, bir şirketin veya işletmenin, ürünlerini veya hizmetlerini belirli bir bölgede veya ülkede dağıtma yetkisi verdiği bir distribütör ile yapılan sözleşmenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür sözleşmeler, ürün dağıtımı, pazarlama ve satışın düzenlenmesi konularını içerebilir ve genellikle ticaretin uluslararası düzeyde yaygınlaştığı durumlarda kullanılır.

AB Hibe Programı Çevirisi, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen veya desteklenen projelerin, başvuru belgelerinin, proje planlarının ve diğer ilgili belgelerin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. AB, çeşitli alanlarda sivil toplum kuruluşları, işletmeler, devlet kurumları ve diğer organizasyonlara hibe programları aracılığıyla finansal destek sağlar.

Kullanım Kılavuzu Çevirisi, bir ürünün veya cihazın kullanımıyla ilgili olan kılavuzun, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Kullanım kılavuzları, ürünlerin veya cihazların nasıl doğru bir şekilde kullanılacağını anlatan önemli belgelerdir. Bu tür çeviriler, ürünlerin veya cihazların uluslararası pazarlarda satılmasını veya kullanılmasını destekler.

Medikal-Tıbbi Tercüme, tıbbi belgelerin ve sağlıkla ilgili metinlerin, bir dilden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür çeviriler, tıp ve sağlık alanındaki yazılı veya sözlü içeriği kapsar ve doğru ve hassas bir şekilde yapılmalıdır. Medikal tercümeler, sağlık profesyonelleri, hastalar, tıp araştırmacıları ve ilaç endüstrisi gibi birçok alanda kullanılır.

Genel Matbu Tercüme Hizmeti, genellikle standart veya yaygın metinlerin, belgelerin veya dokümanların, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür tercümeler, özel bir uzmanlık veya teknik bilgi gerektirmeyen, yaygın ve genel olarak kullanılan metinler için uygundur. Genel matbu tercüme, kişisel belgelerden iş yazışmalarına kadar çeşitli içerikleri içerebilir.

sample45

Teknik ve Bilimsel Çeviriler


Teknik Tercüme, teknik, bilimsel veya endüstriyel alanlarda kullanılan metinlerin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür tercümeler, özel bir uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren metinler için uygundur ve çevirmenler, ilgili terminolojiye hakim olmalıdır. Teknik tercümeler, mühendislik, bilgisayar bilimi, tıp, otomotiv, havacılık ve diğer teknik alanlarda kullanılan metinleri içerir.

Teknik Şartname Tercümesi, teknik özellikler, standartlar ve gereksinimlerle ilgili ayrıntılı bir açıklama içeren bir dokümanın, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür tercümeler, genellikle inşaat, mühendislik, endüstriyel üretim ve diğer teknik alanlarda kullanılan belgeleri içerir.

Kitap Tercümesi, bir kitabın orijinal dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür tercümeler, edebi eserler, kurgusal veya kurgusal olmayan kitaplar, akademik metinler, biyografi ve otobiyografi gibi farklı türlerdeki kitapları içerir.

Sağlık Raporu Tercümesi, bir kişinin sağlık durumuyla ilgili tıbbi belgelerin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Sağlık raporları, hastaların tıbbi geçmişi, teşhisler, tedavi planları, ilaç talimatları ve diğer sağlıkla ilgili bilgileri içeren önemli belgelerdir. Bu tür çeviriler, sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastalar ve tıbbi araştırmacılar için önemlidir.

Katalog Tercümesi, bir şirketin veya organizasyonun ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak amacıyla hazırladığı katalogların, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür tercümeler, genellikle ticaret, pazarlama ve satış faaliyetlerini uluslararası düzeyde yürüten şirketler tarafından kullanılır.

İçerik Yaratma, metin, grafikler, videolar veya diğer medya türleri kullanılarak bilgi veya mesaj iletmeyi amaçlayan bir yaratıcı süreçtir.

sample45

Diğer Çeviri Hizmetleri


Mobil Uygulama Lokalizasyonu, bir mobil uygulamanın içeriğini ve işlevselliğini belirli bir bölge veya dil kültürüne uygun hale getirme sürecidir. Lokalizasyon, uygulamanın hedeflenen kullanıcı kitlesi tarafından daha iyi anlaşılmasını, kullanılmasını ve benimsenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Transkripsiyon Hizmeti, sözlü olarak iletilen ses kayıtlarını yazılı metinlere dönüştürme işlemidir. Bu hizmet, genellikle konuşma kayıtları, röportajlar, konferanslar, ders notları, medikal kayıtlar, podcast'ler ve diğer sesli içeriklerin metin formatına çevrilmesi gerektiğinde kullanılır.

Deşifre Hizmetleri, genellikle ses veya video kayıtlarındaki konuşmaları, diyalogları veya içerikleri yazılı metinlere dönüştürme işlemidir. Bu hizmet, belirli bir metni yazma, belgeleme, çeviri yapma veya analiz yapma amacıyla kullanılır. Deşifre hizmetleri, birçok farklı alan ve ihtiyaç için uygulanabilir.

Acil Çeviri, genellikle hızlı ve acil bir şekilde tamamlanması gereken çeviri işlemidir. Bu tür çeviriler, özellikle acil durumlar, acil belgeler veya kritik iletişimler için gereklidir. Acil çeviri hizmetleri, belirli bir tarihe veya saat dilimine bağlı olan veya anında yanıt gerektiren durumlar için kullanılır.


sample45
0