Deutsch Русский English
Lara Transtation
+90 507 473 36 67
ceviri@antalyatercume.com.tr
Lara Transtation
Lara Transtation

Hizmetlerimiz -- İş ve Ticaret Çevirileri

Ticari Tercüme, iş dünyasında kullanılan yazılı veya sözlü metinlerin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Ticari tercüme, şirketlerin uluslararası pazarlarda faaliyet göstermesi, yurtdışı iş bağlantıları kurması veya uluslararası müşterilere hizmet vermesi gerektiğinde yaygın olarak kullanılır. Ticari tercümeler, iş anlaşmaları, sözleşmeler, pazarlama materyalleri, web siteleri, iş e-postaları, raporlar ve diğer ticari belgeleri içerebilir.

Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi, bir şirketin veya işletmenin, ürünlerini veya hizmetlerini belirli bir bölgede veya ülkede dağıtma yetkisi verdiği bir distribütör ile yapılan sözleşmenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür sözleşmeler, ürün dağıtımı, pazarlama ve satışın düzenlenmesi konularını içerebilir ve genellikle ticaretin uluslararası düzeyde yaygınlaştığı durumlarda kullanılır.

AB Hibe Programı Çevirisi, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen veya desteklenen projelerin, başvuru belgelerinin, proje planlarının ve diğer ilgili belgelerin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. AB, çeşitli alanlarda sivil toplum kuruluşları, işletmeler, devlet kurumları ve diğer organizasyonlara hibe programları aracılığıyla finansal destek sağlar.

Kullanım Kılavuzu Çevirisi, bir ürünün veya cihazın kullanımıyla ilgili olan kılavuzun, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Kullanım kılavuzları, ürünlerin veya cihazların nasıl doğru bir şekilde kullanılacağını anlatan önemli belgelerdir. Bu tür çeviriler, ürünlerin veya cihazların uluslararası pazarlarda satılmasını veya kullanılmasını destekler.

Medikal-Tıbbi Tercüme, tıbbi belgelerin ve sağlıkla ilgili metinlerin, bir dilden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür çeviriler, tıp ve sağlık alanındaki yazılı veya sözlü içeriği kapsar ve doğru ve hassas bir şekilde yapılmalıdır. Medikal tercümeler, sağlık profesyonelleri, hastalar, tıp araştırmacıları ve ilaç endüstrisi gibi birçok alanda kullanılır.

Genel Matbu Tercüme Hizmeti, genellikle standart veya yaygın metinlerin, belgelerin veya dokümanların, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür tercümeler, özel bir uzmanlık veya teknik bilgi gerektirmeyen, yaygın ve genel olarak kullanılan metinler için uygundur. Genel matbu tercüme, kişisel belgelerden iş yazışmalarına kadar çeşitli içerikleri içerebilir.

0