Deutsch Русский English
Lara Transtation
+90 507 473 36 67
ceviri@antalyatercume.com.tr
Lara Transtation
Lara Transtation

Hizmetlerimiz -- Resmi ve Hukuki Çeviri

Resmi Belge Çevirisi, resmi bir niteliği olan belgelerin bir dilden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tür belgeler, hukuki, akademik, ticari, göçmenlik, vize başvuruları, vatandaşlık başvuruları, mahkeme işlemleri ve benzeri birçok resmi işlemde kullanılır. Resmi belge çevirileri, profesyonel ve yetkilendirilmiş tercümanlar tarafından yapılmalıdır ve çoğu zaman belgenin orijinaliyle birlikte sunulur.

Noter Tercümanlığı, noterler tarafından onaylanması gereken belgelerin çevirilerinin yapılması ve noterlik işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecini ifade eder. Noter tercümanları, noterlik makamları ve hukuk sistemleri tarafından tanınan profesyonellerdir ve belgelerin resmi ve hukuki geçerliliğini sağlamak için çalışırlar.

Dışişleri Konsolosluk Onaylı Tercüme, uluslararası hukuk veya diplomatik işlemler için gereken belgelerin çevirilerinin, hem Dışişleri Bakanlığı hem de konsolosluklar tarafından onaylandığı bir çeviri sürecini ifade eder. Bu tür çeviriler, belgelerin yurtdışında resmi bir statüye sahip olmasını sağlamak ve uluslararası kabul edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılır.

İhale Dosyası Çevirisi, bir ihale sürecinin parçası olarak hazırlanan belgelerin, farklı dillere çevrilmesi işlemidir. İhale dosyaları, işletmelerin veya kamu kurumlarının sözleşme kazanma amacıyla hazırladığı önemli belgeleri içerir. Bu belgelerin çevirisi, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler veya yabancı bir dilde iş yapma gerekliliği olan kurumlar için önemlidir.

İdari Şartname Tercümesi, bir ihale veya projenin yönetimi ve uygulanması için belirlenen idari kuralların ve gereksinimlerin, farklı bir dile çevrilmesi işlemidir. İdari şartname, ihaleye katılan tarafların başvuru yaparken veya ihale sürecini yürütürken uymaları gereken kuralları, prosedürleri ve gereksinimleri ayrıntılı bir şekilde açıklar. İdari şartname tercümesi, bu belgenin anlaşılır ve geçerli olduğunu sağlar ve işbirliği sürecini kolaylaştırır.

Hukuki Tercüme, hukuki belgelerin veya metinlerin bir dilinden başka bir diline doğru ve eksiksiz bir şekilde çevrilmesini ifade eder. Hukuki tercüme, hukuki sistemlerin karmaşıklığı ve terminolojisinin yanı sıra çeviri sürecinin titizliği nedeniyle özel bir uzmanlık alanıdır. Bu tür çeviriler, mahkeme kararları, hukuki sözleşmeler, yasalar, vekaletnameler, dava dosyaları ve diğer hukuki belgeleri içerebilir.

Boşanma Kararı Tercümesi, evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sonlandırılmasını bildiren hukuki bir belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesidir. Boşanma kararı, evlilik birliğinin resmi olarak sona erdiğini ve tarafların artık evli olmadığını beyan eder. Boşanma kararı tercümesi, bu önemli hukuki belgenin doğru ve geçerli bir şekilde başka bir dilde anlaşılabilir hale getirilmesini sağlar.

Sağ Belgesi Tercümesi, bir kişinin sağlık durumu ile ilgili belgelerin, bir dilinden başka bir dile doğru ve eksiksiz bir şekilde çevrilmesi işlemidir. Sağlık belgeleri, bir kişinin tıbbi geçmişi, hastalıkları, tedavileri, ilaçları ve sağlık durumu hakkında bilgi içerebilir. Sağ belgesi tercümesi, hastaların yabancı dil konuşulan ülkelerde tıbbi hizmetler almasını veya sağlıkla ilgili resmi işlemleri tamamlamasını sağlar.

İmza Sirküleri Tercümesi, bir işletmenin veya kurumun yetkilileri veya çalışanları tarafından imzalanan ve sirkülerde bulunan bilgilerin başka bir dile çevrilmesi işlemidir. İmza sirküleri, işletme içindeki iletişimi ve yetkililerin imzalarını tanımlamak için kullanılır. Bu belgelerin doğru bir şekilde çevirilmesi, uluslararası işbirliği, yabancı dildeki işlemler ve resmi işlemler için önemlidir.

Adli Sicil Belgesi Tercümesi, bir kişinin adli sicil kayıtlarını içeren hukuki bir belgenin, bir dilden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Adli sicil belgesi, bir kişinin suç kayıtları, mahkeme kararları veya hukuki sorunlarına dair bilgiler içerebilir. Bu tür belgeler, yurtdışında iş yapma, göçmenlik başvuruları, vize başvuruları veya hukuki işlemler gibi durumlarda gerekebilir.

Vergi Levhası Tercümesi, bir işletmenin veya bireyin vergi otoriteleri tarafından verilen vergi levhasının, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Vergi levhası, işletmenin veya bireyin vergi mükellefi olduğunu, vergi numarasını, ticari veya kişisel bilgileri ve diğer vergiye ilişkin bilgileri içerebilir. Bu belge, iş yapma, göçmenlik başvuruları, ticari işlemler veya yasal prosedürler gibi bir dizi resmi ve hukuki amaç için gerekebilir.

İhbarname Tercümesi, bir kişinin veya kurumun, diğer bir kişiye veya kuruma yazılı olarak ilettiği bir ihbar veya bildirim belgesinin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. İhbarname, önemli bilgilerin iletilmesi veya resmi bir açıklama yapılması amacıyla kullanılır. İhbarname tercümesi, bu tür iletilen bilgilerin ve açıklamaların doğru bir şekilde çevrilmesini sağlar.


0