Deutsch Русский English
Lara Transtation
+90 507 473 36 67
ceviri@antalyatercume.com.tr
Lara Transtation
Lara Transtation

Hizmetlerimiz -- Kişisel Belge Çevirileri

Nikah Tercümanlığı, evlenmek isteyen kişilerin, farklı dilleri konuşan veya anlamayan kişilerle evlenmeleri durumunda nikah merasimlerini gerçekleştirmeleri için tercümanlık hizmeti sağlayan bir çeviri türüdür. Nikah tercümanları, nikah merasimi sırasında kullanılan sözleri veya metinleri bir dilden başka bir dile çevirirler, böylece evlenen tarafların ve resmi mercilerin anlayabileceği bir dille nikah akdini gerçekleştirebilirler.

Doğum Belgesi Tercümesi, bir kişinin doğumunu resmi olarak kaydeden belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Doğum belgesi, kişinin doğum tarihini, doğum yerini, ebeveynlerinin adlarını ve diğer kimlik bilgilerini içerebilir. Yurtdışında yaşayan veya seyahat eden kişiler için doğum belgesi tercümesi, vize başvuruları, göçmenlik başvuruları, evlenme işlemleri, eğitim başvuruları ve diğer resmi işlemlerde gerekebilir.

Diploma Tercümesi, bir kişinin eğitim geçmişini doğrulayan ve genellikle resmi olarak tanınan bir diplomadaki metinlerin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Diplomalar, öğrencinin eğitim aldığı kurumu, mezuniyet tarihini, mezuniyet derecesini ve diğer önemli bilgileri içerebilir. Yurtdışında eğitim veya iş başvuruları, göçmenlik başvuruları veya diğer resmi işlemler için diploma tercümesi sıkça gerekebilir.

Diploma Denklik Tercümesi, bir kişinin yurtdışında eğitim aldığı bir ülkedeki diplomalarının, eğitim sistemi ve standartlarına uygunluğunu doğrulamak amacıyla, alınan eğitimin ve diploma bilgilerinin başka bir ülkede geçerli olabilmesi için çevrilmesi ve denklik işlemine tabi tutulması anlamına gelir. Yani, bir ülkede alınmış olan diplomayı başka bir ülkenin eğitim sistemi içinde ne kadar değerli olduğunu belirlemek için yapılan bir tercüme ve değerlendirme sürecini ifade eder.

Bekarlık Belgesi Tercümesi, bir kişinin evlenmeden önceki bekarlık durumunu resmi olarak belgeleyen bir belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bekarlık belgesi, kişinin bekar olduğunu ve evlenme için herhangi bir hukuki engel bulunmadığını belirtir. Bu belge, evlilik başvuruları veya yurtdışında evlilik yapma niyetinde olan kişiler tarafından sıkça talep edilir.

Evlilik Cüzdanı Tercümesi, evlenen bir çiftin evliliklerini resmi olarak belgeleyen evlilik cüzdanındaki bilgilerin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Evlilik cüzdanı, evliliğin gerçekleştiği tarihi, çiftin adlarını, evlilik yeri ve diğer önemli evlilik bilgilerini içerir. Yurtdışında yaşayan veya yurtdışında evlenme işlemi gerçekleştiren çiftler için, evlilik cüzdanı tercümesi resmi işlemler ve yasal tanınma açısından gerekebilir.

Sabıka Kaydı Tercümesi, bir kişinin veya kurumun adli sicil kaydını içeren bir belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Sabıka kaydı, kişinin geçmişteki suç kayıtlarını ve hukuki geçmişini içerebilir. Bu tür bir tercüme, yurtdışında çalışma, göçmenlik başvuruları, vize başvuruları, eğitim başvuruları ve diğer resmi işlemler için gerekebilir

Kaza Tutanağı Çevirisi, bir kaza olayının resmi olarak kaydedildiği tutanağın, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Kaza tutanağı, trafik kazaları, iş kazaları, mülkiyet hasarları veya diğer kaza türlerine ilişkin bilgileri içerebilir. Bu tür bir tercüme, kaza olayının detaylarını ve sorumlulukları anlamak, sigorta talepleri, hukuki işlemler veya resmi raporlar için gerekebilir..

Araç Ruhsatı Çevirisi, bir aracın resmi kayıtlarını ve sahiplik bilgilerini içeren araç ruhsatının, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Araç ruhsatı, bir aracın tescil edildiğini, sahibini, teknik özelliklerini ve diğer ilgili bilgileri içerir. Bu belge, araç sahipleri tarafından yurtdışında araç kullanma, satma veya diğer resmi işlemler için gerekebilir.

Ordino Çevirisi, özellikle resmi veya askeri belgelerde kullanılan bir terimdir. "Ordino" terimi, belirli bir düzen veya sırayı ifade eder ve genellikle askeri birimlerin veya kuruluşların faaliyetlerini düzenlemek için kullanılır.

İkamet Belgesi Tercümesi, bir kişinin ikamet ettiği yerin resmi olarak belgelendiği bir belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. İkamet belgesi, kişinin nerede ikamet ettiğini, hangi adrese kayıtlı olduğunu ve bu adres bilgilerinin resmi olarak onaylandığını gösterir.

Ölüm Belgesi Tercümesi, bir kişinin ölümünün resmi olarak kaydedildiği belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Ölüm belgesi, kişinin ölüm tarihini, nedenini ve diğer ölümle ilgili bilgileri içerir. Bu belge, ölümün resmi olarak kaydedilmesi ve işlenmesi için kullanılır.

Kimlik Belgesi Tercümesi, bir kişinin kimliğini resmi olarak belgeleyen kimlik kartının, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Kimlik belgesi, kişinin adını, doğum tarihini, kimlik numarasını, fotoğrafını ve diğer kimlik bilgilerini içerebilir. Bu belge, kimliğin tanınması ve resmi işlemler için kullanılır.

Transkript Tercümesi, bir öğrencinin akademik başarılarını ve ders notlarını içeren bir transkriptin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Bu tercüme, öğrencinin eğitim geçmişini ve akademik performansını gösterir ve yurtdışındaki üniversiteler, işverenler veya diğer resmi kurumlar tarafından talep edilebilir.

Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, bir kişinin nüfus kayıt örneğinin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Nüfus kayıt örneği, kişinin doğum bilgilerini, medeni durumunu, aile bilgilerini ve diğer nüfus bilgilerini içerebilir. Bu belge, kimlik doğrulama, vatandaşlık başvuruları, vize başvuruları ve diğer resmi işlemler için gerekebilir.

Taahhütname Tercümesi, bir kişinin veya kurumun, belirli bir taahhüt veya sözleşme konusundaki yazılı taahhüdünün, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Taahhütname, belirli bir eylemi gerçekleştirmeyi veya belirli bir yükümlülüğü yerine getirmeyi kabul eden bir belgedir. Bu tür tercümeler, sözleşmeler, hukuki belgeler, iş anlaşmaları ve diğer taahhüt belgeleri için gerekebilir.

Muvafakatname Çevirisi, bir kişinin veya kurumun, belirli bir eylemi gerçekleştirmek veya belirli bir işlemi yapmak konusundaki yazılı onayının, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Muvafakatname, bir kişinin veya kurumun başkasının iznini veya onayını almak için kullandığı bir belgedir. Bu tür tercümeler, izin belgeleri, vekaletnameler, ebeveyn izinleri, iş izinleri ve diğer onay belgeleri için gerekebilir.

Vekaletname Tercümesi, bir kişinin veya kurumun, başkasına belirli bir eylemi gerçekleştirme yetkisi verdiğini belirten vekaletnamenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Vekaletname, bir kişinin veya kurumun bir başkasına bir işlemi veya görevi temsil etme yetkisi verdiğini belgeleyen resmi bir belgedir. Bu tür tercümeler, hukuki işlemler, iş anlaşmaları, mülkiyet işlemleri, mahkeme işlemleri ve diğer resmi işlemler için gerekebilir.

Tapu Tercümesi, bir kişinin veya kurumun, bir mülkün mülkiyetini belgeleyen tapu senedinin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Tapu senedi, bir kişinin veya kurumun belirli bir mülkün sahibi olduğunu ve mülkiyet hakkına sahip olduğunu resmi olarak belgeleyen bir belgedir. Bu tür tercümeler, emlak işlemleri, gayrimenkul satışları, miras işlemleri ve diğer mülkiyet işlemleri için gerekebilir.

Ehliyet Belgesi Tercümesi, bir kişinin sürücü ehliyetinin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Sürücü ehliyeti, bir kişinin araç kullanma yetkisini belgeleyen resmi bir belgedir ve genellikle uluslararası seyahatler veya yurtdışında araç kullanma gereklilikleri için çevrilir

Pasaport Tercümesi, bir kişinin uluslararası seyahatlerde kullanmak üzere alınan pasaportunun, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Pasaport, bir kişinin kimliğini ve ulusal vatandaşlığını belgeleyen resmi bir seyahat belgesidir ve yurtdışı seyahatler, vize başvuruları ve diğer uluslararası işlemler için gereklidir.

SGK Hizmet Dökümü Tercümesi, bir kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan hizmet dökümünün, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. SGK hizmet dökümü, kişinin çalışma geçmişini, prim ödemelerini, sigorta durumunu ve diğer sosyal güvenlik bilgilerini içeren resmi bir belgedir. Bu belge, emeklilik başvuruları, iş başvuruları, vize başvuruları ve diğer resmi işlemler için gerekebilir.

Vatandaşlık Belgesi Tercümesi, bir kişinin vatandaşlığını veya uyruğunu belgeleyen resmi bir belgenin, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Vatandaşlık belgesi, bir kişinin hangi ülkenin vatandaşı olduğunu, uyruğunu ve bu statüyü nasıl kazandığını gösteren bir belgedir. Bu tür tercümeler, göçmenlik başvuruları, vatandaşlık başvuruları, yurtdışında yaşama veya çalışma izni başvuruları ve diğer resmi işlemler için gerekebilir.

Aile Birleşimi Evrakları Tercümesi, aile birleşimi başvurusu yapan kişilerin veya aile birleşimi işlemleri sırasında sunulan evrakların, bir dilinden başka bir dile çevrilmesi işlemidir. Aile birleşimi, bir ülkede yasal olarak ikamet eden bir kişinin yasal olarak ailesini getirme veya birleştirme sürecini ifade eder. Bu tür işlemler sırasında, ilgili evrakların doğru ve güvenilir bir şekilde çevrilmesi gerekebilir.


0